Union of Mathematicians of Macedonia

Matematichki Bilten

ISSN 0351-336X (print)

ISSN 1857-9914 (online)

Ivanka Mincheva Georgieva, Juliana Stoyanova Dochkova-Todorova

EDUCATIONAL MATHEMATICAL INTERNET GAMES FOR PUPILS OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE

Valentina Gogovska, Risto Malcheski

DISCOVERING ERRORS WHILE SOLVING MATHEMATICAL TASKS

Elena Karashtranova, Eugenia Stoimenova

VISUAL BASIC FOR APPLICATION FOR TEACHING STATISTICS

Ivanka Marasheva-Delinova

TECHNOLOGY OF PROJECT WORK